ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

PORTNET.GR : “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Ε.Υ.Ζ.Σ 4 ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ”