Λιμενικες Εγκαταστασεις & Λιμανια

Η NEXT PLUS με τα έμπειρα στελέχη της, αλλά και με τους εξειδικευμένους και αυστηρά επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες της, αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την διασφάλιση της ορθής υλοποίησής τους.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ COVID-19

H NEXT PLUS με τα έμπειρα και καταξιωμένα στο χώρο στελέχη της αλλά και με αυστηρά επιλεγμένους και πολύ αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες, αναλαμβάνει την εκπόνηση υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας COVID-19, και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.