υδατοδρομια & υδατινα πεδια

Η λειτουργία τους αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όλους τους προορισμούς. Σημασία όμως έχει να είναι αποδοτικό τόσο για την εταιρεία που θα αναλάβει τη λειτουργία του όσο και για το φορέα διοίκησης που θα έχει την ευθύνη διαχείρισης, προμήθειας εξοπλισμού & στελέχωσης του.