Ετήσια άσκηση ασφαλείας επί χάρτου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας