νομοθεσια

Η NEXT PLUS καταβάλει προσπάθειες για τη συγκέντρωση και διαρκή επικαιροποίηση της απολύτως χρηστικής νομοθεσίας σε σχέση με την ασφάλεια των τομέων δραστηριότητάς της