ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ NEXT PLUS ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Ε.Υ.Ζ.Σ 4 ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ

Η NEXT PLUS με την ιδιότητα του Συμβούλου Ασφαλείας στην ΟΛΛ ΑΕ, συμμετείχε μαζί με εκπροσώπους της ΟΛΛ ΑΕ στην Άσκηση Λειτουργιών με την κωδική ονομασία Ε.Υ.Ζ.Σ 4, που οργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ

Η Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ (ΟΛΛ ΑΕ) επιλέχθηκε από το ΚΕΜΕΑ και συμμετείχε ως εκπρόσωπος των Θαλάσσιων Μεταφορών & Λιμένων στην Άσκηση Λειτουργιών με την κωδική ονομασία Ε.Υ.Ζ.Σ 4.

Στην άσκηση, που λόγω των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης από το συντονιστικό κέντρο του ΚΕΜΕΑ την Πέμπτη 08/04/2021 και την Παρασκευή 09/04/2021 μεταξύ 08.30-13.30, συμμετείχαν δέκα (10) επιλεγμένες υποδομές Μεταφορές και Ενέργειας και δέκα (10) εμπλεκόμενων Υπουργεία και Κρατικοί Φορείς.

Για τη βέλτιστη και αποδοτική συμμετοχή της ΟΛΛ ΑΕ στην άσκηση, το προβλεπόμενο από το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) της ΟΛΛ Α.Ε, Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (ΚΣΔΕΑ), αποφασίσθηκε και προσομοιώθηκε στα γραφεία της NEXT PLUS.

Στη Άσκηση συμμετείχαν από την ΟΛΛ ΑΕ ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) κ. Βώδινας Ευάγγελος και η Βοηθός ΥΑΛΕ κα Αδάμη Ευτυχία και από την NEXT PLUS οι Σύμβουλοι Ασφαλείας της ΟΛΛ ΑΕ κ.κ. Κάβδας Κωνσταντίνος και Κρανιώτης Μαρίνος.

Η Άσκηση που στόχος ήταν η δοκιμαστική χρήση υψηλού επιπέδου εφαρμογών αποτύπωσης απειλών/κινδύνων, εκτίμησης επικινδυνότητας, αναφοράς περιστατικών και σωστής διακίνησης και διαχείρισης κριτικής σημασίας πληροφοριών κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε εξέλιξη, χαρακτηρίζεται ως επιτυχής.

Η NEXT PLUS και τα στελέχη της, μαζί με την ΟΛΛ ΑΕ, έχουν συμμετάσχει στις περισσότερες Ασκήσεις που οργάνωσε το ΚΕΜΕΑ στα πλαίσια των στοχευμένων δράσεων για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ .