“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝ.ΜΑΝΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN”

Ο Λιμένας Γυθείου, μετά την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του το 2017, αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς λιμένες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εγγύτητα του με τα Σπήλαια του Δυρού και το κάστρο του Μυστρά τον έχουν ήδη εντάξει στους σταθερούς προορισμούς για την κρουαζιέρα ενώ χρησιμοποιείται και από φορτηγά πλοία για την διακίνηση κυρίως αγροτικών προϊόντων.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τις γνώσεις των στελεχών της εταιρείας μας και στα θέματα που αφορούν τη Συνθήκη Schengen, ανέθεσε στην εταιρεία μας εκτός από την υποστήριξη στα θέματα εφαρμογής του Κώδικα ISPS και την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ) της Ανατολικής Μάνης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226.