Προσαρμογή ΔΛΤ Λέρου στο νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου Schengen

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου (ΔΛΤ Λέρου) υπέβαλε στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πλήρη φάκελο έγκρισης των απαιτούμενων υποδομών και διαδικασιών για την εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (Σ.Ε.Ε.) στο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ) (Πύλη Εισόδου) της Αγίας Μαρίνας Λέρου.

Το ΔΛΤ Λέρου είναι ο πρώτος από τους 61 πανελλαδικά  Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης θαλάσσιων ΣΣΔ που υποβάλει πλήρη φάκελο έγκρισης των νέων υποδομών και διαδικασιών Schengen, με τη βοήθεια των εξειδικευμένων Συμβούλων Ασφαλείας της NEXT PLUS που υποστηρίζουν το ΔΛΤ Λέρου στα θέματα του Κώδικα ISP και της εφαρμογής του Κεκτημένου Schengen στη Λέρο.

Στα πλαίσια δε της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, εν όψει και των προοπτικών φιλοξενίας μικρών Κρουαζιερόπλοιων υψηλής ποιότητας (5 & 6 αστέρων), το ΔΛΤ Λέρου σε συνεργασία με το Δήμο Λέρου επεξεργάζονται σχέδια πλήρους ανάπλασης και τουριστικής αναβάθμισης της Αγίας Μαρίνας ώστε να καταστεί ένας γραφικός και παραδοσιακός τουριστικός προορισμός υψηλών αξιώσεων συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Πηγή: lerosnews.gr