“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN”

Ο Λιμένας Σητείας με φορέα διαχείρισης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, είναι χαρακτηρισμένος ως Εθνικής Σημασίας (Διαπεριφερειακής εμβέλειας) για κρουαζιέρα καθώς και επιβατική και εμπορευματική λειτουργία από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης καθώς και ως Μείζονος Ενδιαφέροντος από το ΥΝΑΝΠ. Ο Λιμένας Σητείας είναι ενδιάμεσος σταθμός για τις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές με σύνδεση με τη Νότια Δωδεκάνησο.

Το λιμάνι της Σητείας είναι ένα από τα 61 θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ), με την εταιρεία μας να έχει αναλάβει την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις Schengen πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS.