Λιμάνια &

Λιμενικες Εγκαταστασεις

Η NEXT PLUS με τα έμπειρα στελέχη της, αλλά και με τους εξειδικευμένους και αυστηρά επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες της, αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό, την οργάνωση και την διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας.