Υδατοδρόμια &

Υδατινα πεδια

Η Εταιρεία μας, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας και αεροπορικών λειτουργιών, είναι δυνατόν να αναλάβει με τους συνεργάτες της, από την χωροθέτηση έως και την οργάνωση των επίγειων λειτουργιών.