«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (ΟΛΚ ΑΕ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN»

Η ΟΛΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τεσσάρων λιμανιών στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας: του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», του Εμπορικού Λιμένα «Φίλιππος Β’» στη Νέα Καρβάλη, του Λιμένα Ελευθερών και του Λιμένα Κεραμωτής.

Τέσσερα λιμάνια  με διακριτούς ρόλους, αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς τόσο για τις θαλάσσιες μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, όσο και για τον τουρισμό, καθώς στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής.

Η διοίκηση της ΟΛΚ ΑΕ, θωρακίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του επιβατικού λιμένα «Απόστολος Παύλος» και Εμπορικού «Φίλιππος Β’», ανέθεσε στην εταιρεία μας την προσαρμογή του,  στις νέες απαιτήσεις της Συνθήκης Schengen που αφορά το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2017/2226 πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS.