“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN”

Ο Λιμένας Βόλου είναι ένας σημαντικός λιμένας διακίνησης ξηρού φορτίου, χύδην και συσκευασμένου, αλλά ταυτόχρονα και εξυπηρέτησης πλοίων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων ενώ παράλληλα εξελίσσεται και σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο προορισμό Κρουαζιέρας με πολύ σημαντικές προοπτικές, και ως εκ τούτου  είναι και ένα σημαντικό Θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ).

Η διοίκηση της ΟΛΒ ΑΕ, θωρακίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του λιμένα Βόλου, ανέθεσε στην εταιρεία μας την προσαρμογή του,  στις νέες απαιτήσεις της Συνθήκης Schengen που αφορά το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2017/2226.