“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΩ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN”

Το κεντρικό λιμάνι της Κω αποτελεί ένα σημαντικό σημείο προσέγγισης μεγάλων Θαλαμηγών σκαφών, Κρουαζιερόπλοιων αλλά και καθημερινής δρομολογιακής-περιηγητικής σύνδεσης με τα  γειτνιάζοντα Τουρκικά παράλια διακινώντας πολύ μεγάλο αριθμό επιβατών σε καθημερινή βάση.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Κω, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τις γνώσεις των στελεχών της εταιρείας μας και στα θέματα που αφορούν τη Συνθήκη Schengen, ανέθεσε στην εταιρεία μας εκτός από την υποστήριξη στα θέματα εφαρμογής του Κώδικα ISPS και την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ) της Κω σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226.