“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN”

Το λιμάνι της Καλύμνου βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και λειτουργεί ως βασική θαλάσσια πύλη εισόδου για επιβάτες και εμπορεύματα. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικές υποδομές για την εξυπηρέτηση τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής καθώς επίσης και αλιευτικών σκαφών.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Καλύμνου, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τις γνώσεις των στελεχών της NEXT PLUS και στα θέματα που αφορούν τη Συνθήκη Schengen, ανέθεσε στην εταιρεία μας εκτός από την υποστήριξη στα θέματα εφαρμογής του Κώδικα ISPS και την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ) της Ανατολικής Μάνης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226.