«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN»

Ο Λιμένας Λευκάδας αποτελεί ένα από τα κύρια Θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης του Ιονίου στη χώρα μας. Η λειτουργία της Μαρίνας σε κοντινή απόσταση, η προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων και θαλαμηγών σκαφών σε συνδυασμό με την μελλοντική λειτουργία του υδατοδρομίου, συνιστούν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του τουρισμού της Λευκάδας και των γύρω περιοχών.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Λευκάδας, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τις γνώσεις των στελεχών της εταιρείας μας στα θέματα που αφορούν τη Συνθήκη Schengen αλλά και της λειτουργίας των υδατοδρομίων, ανέθεσε στην εταιρεία μας, εκτός από την υποστήριξη στα θέματα εφαρμογής του Κώδικα ISPS, να σχεδιάσει από μηδενική βάση τη λειτουργία του Θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (ΣΣΔ) Λευκάδας σε συνδυασμό με τον Κώδικα ISPS και τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει παράλληλα αλλά και ταυτόχρονα θαλαμηγούς, κρουαζιερόπλοια και υδροπλάνα που πραγματοποιούν είσοδο στην χώρα ή έξοδο από αυτό το ΣΣΔ.