ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ ΣΤΟ GDPR

Η εταιρεία μας επιλέχθηκε από την Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου AE για να αναθεωρήσει και να προσαρμόσει τις διαδικασίες Έκδοσης και Διαχείρισης των Καρτών Ελέγχου  Πρόσβασης της Λιμενικής Εγκατάστασης Λιμένα Λαυρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU General Data Protection Regulation-GDPR, Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679).

Η προσαρμογή αυτή θεωρείται ως κρίσιμης σημασίας δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση της, ξεκίνησε η έναρξη της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων των χρηστών της Λιμενικής Εγκατάστασης και της έκδοσης των καρτών ελέγχου πρόσβασης της Λιμενικής Εγκατάστασης και του Λιμένα Λαυρίου.