Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.

Προσαρμογή στο νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου Schengen

Η διοίκηση της ΟΛΗΓ Α.Ε. , θωρακίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του λιμένα «Ηγουμενίτσας», ανέθεσε στην εταιρεία μας την προσαρμογή του,  στις νέες απαιτήσεις της Συνθήκης Schengen και το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2017/2226.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας γεωγραφικά είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ελλάδος με την Ιταλία και τις Βαλκανικές χώρες της Αδριατικής Θάλασσας, αποτελώντας έτσι μία σημαντική γέφυρα ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς τη Δυτική Ευρώπη.

Η διοίκηση της ΟΛΗΓ Α.Ε. , θωρακίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του λιμένα «Ηγουμενίτσας», ανέθεσε στην εταιρεία μας την προσαρμογή του,  στις νέες απαιτήσεις της Συνθήκης Schengen και το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2017/2226.