Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Υπηρεσιες Συμβουλου Ασφαλειας

Η εταιρεία μας ενόψει της νέας διεθνούς Ακτοπλοϊκής γραμμής με την Τουρκία, ανέλαβε την πλήρη αναδιοργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογής του Κώδικα  ISPS.

Η Λιμενική Εγκατάσταση του Λαυρίου, από τον Ιούλιο του 2019 θα κληθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, λόγω της έναρξης λειτουργίας της γραμμής Τσεσμέ-Λαύριο-Τσεσμέ. Δια μέσου της γραμμής αυτής θα εξυπηρετείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μεγάλος αριθμός επιβατών και οχημάτων από και προς την γείτονα χώρα.

Επιπλέον, η Λιμενική Εγκατάσταση εξυπηρετεί εμπορευματική κίνηση πλοίων προερχόμενων από τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας υψηλού επιπέδου μέτρα ασφάλειας.

Η εταιρεία μας ενόψει της νέας διεθνούς Ακτοπλοϊκής γραμμής με την Τουρκία, ανέλαβε την πλήρη αναδιοργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογής του Κώδικα  ISPS σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του Κεκτημένου Schengen (Διαβατηριακοί και Τελωνειακό έλεγχοι). Επιπλέον, στα πλαίσια των συμβουλευτικών της υπηρεσιών ανέλαβε την επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, του Εγχειριδίων Καρτών Πρόσβασης και Λειτουργικών Διαδικασιών, όπως και του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ώστε να τα εναρμονίσει πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και των νέων λειτουργιών της Λιμενικής Εγκατάστασης.