Οργανισμός Λιμένος Καβάλας

Υπηρεσιες Συμβουλου Ασφαλειας

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την υποστήριξη της Διοίκησης του Οργανισμού και των Υπευθύνων Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων,  για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα ISPS και του Κεκτημένου Schengen.

Ο λιμένας Καβάλας αποτελεί μια από τις κύριες πύλες της Βαλκανικής στην Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζει διαρκώς τις υποδομές του με στόχευση να καταστήσουν το λιμενικό σύστημα της Καβάλας ένα σημαντικό κόμβο θαλασσίων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων. Η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τεσσάρων λιμανιών στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας: του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», του Εμπορικού Λιμένα «Φίλιππος Β’» στη Νέα Καρβάλη, του Λιμένα Ελευθερών και του Λιμένα Κεραμωτής.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μας έχει αναλάβει την υποστήριξη της Διοίκησης του Οργανισμού και των Υπευθύνων Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ),  για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα ISPS (εξυπηρέτηση εμπορικών, RO-RO και Κρουαζιερόπλοιων και σε συνδυασμό με μελλοντική λειτουργία Υδατοδρομίου) και του Κεκτημένου Schengen (εφαρμογή νέων διαδικασιών του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στα Θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ)).