Μελέτες &

Εγχειριδια διαδικασιων

Η εταιρεία μας διαθέτοντας στις τάξεις της έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση μελετών, εγχειριδίων ασφάλειας καθώς και την υποστήριξη των Υπευθύνων Ασφάλειας για την εκπόνηση των Σχεδίων Ασφάλειας των εγκαταστάσεων τους.