ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Προσαρμογή στο νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου Schengen

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Λιμένα Σούδας ως ΣΣΔ, ανέθεσε στην εταιρεία μας,  πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS, την προσαρμογή του Λιμένα Σούδας, στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) με την αναδιάρθρωση της Βόρειας Αποθήκης σε ένα σύγχρονο Επιβατικό Σταθμό Schengen.

Ο όρμος της Σούδας, λόγω του γεωγραφικού του προσανατολισμού, είναι ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου. Σήμερα είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο λιμάνι, που συμβάλλει καθοριστικά στην εμπορική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Νομού Χανίων. Καθημερινά διακινούνται χιλιάδες επιβάτες, πολλά οχήματα, καθώς και εμπορεύματα.

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Λιμένα Σούδας ως ΣΣΔ, ανέθεσε στην εταιρεία μας,  πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS, την προσαρμογή του Λιμένα Σούδας, στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 και στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) με την αναδιάρθρωση της Βόρειας Αποθήκης σε ένα σύγχρονο Επιβατικό Σταθμό Schengen.