ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Προσαρμογή στο νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου Schengen

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Λιμένα Ιτέας, ανέθεσε στην εταιρεία μας,  πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS, την προσαρμογή του Λιμένα Ιτέας, στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 και στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) με την μελέτη εγκατάστασης νέας κτιριακής υποδομής για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΣΔ Ιτέας.

Η Ιτέα κτισμένη στο βάθος του Κρισσαίου Κόλπου αποτελεί την προς τα Νότια απόληξη του φημισμένου Δελφικού τοπίου. Η πρόσβαση στην πόλη είναι ευχερής από τη θάλασσα – διαθέτει καλό επιβατικό – εμπορικό λιμάνι και αποτελεί την έξοδο προς την θάλασσα, όχι μόνο του Νομού αλλά και της Κεντρικής Ελλάδος

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Λιμένα Ιτέας, ανέθεσε στην εταιρεία μας,  πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS, την προσαρμογή του Λιμένα Ιτέας, στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 και στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) με την μελέτη εγκατάστασης νέας κτιριακής υποδομής για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΣΔ Ιτέας.