Κτιριακές &

Βιομηχανικες Εγκαταστασεις

Τα στελέχη της NEXT PLUS είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μελέτη αξιολόγησης κινδύνου για κάθε εταιρεία, να προτείνουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις και να βοηθήσουν στην εφαρμογή τους.