Ετήσια Άσκηση Ασφαλείας του ΔΛΤ Λέρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 2004/725/ΕΚ και της Εθνικής Νομοθεσίας, πραγματοποίησε την 9η Δεκεμβρίου 2021, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων NEXT PLUS, την ετήσια Άσκηση Ασφάλειας (Άσκηση επί χάρτου) των Λιμενικών Εγκαταστάσεων «Αγία Μαρίνα Λέρου» και «Λακκί Λέρου», αρμοδιότητάς του.

Στην άσκηση Ασφαλείας εκτός από τη Διοίκηση του ΔΛΤ Λέρου και του προσωπικού του, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου Λέρου, του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου και του ΕΚΑΒ.

Στα συμπεράσματα της Άσκησης συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός κατάλληλου χώρου που θα λειτουργεί ως Κέντρο Συντονισμού και Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης, για τη διαχείριση Συμβάντων Ασφαλείας αλλά και γενικότερα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων, καθώς και στον καθορισμό των χώρων συγκέντρωσης όσων εκκενώνουν τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή Αναβάθμιση των Λιμένων του, με σκοπό να παραμένουν ασφαλείς και να βελτιώνουν διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να προσελκύουν ολοένα και περισσότερα πλοία βελτιώνοντας την τουριστική και εμπορική κίνηση της Λέρου.