Ετήσια Άσκηση Ασφαλείας του ΔΛΤ Θάσου

Για πρώτη φορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου, σε συνεργασία με την εταιρεία Εξειδικευμένων Συμβούλων NEXT PLUS, οργάνωσε και πραγματοποίησε με επιτυχία, την 8η Δεκεμβρίου 2021, την ετήσια Άσκηση Ασφαλείας (Άσκηση επί χάρτου) για την Λιμενική Εγκατάσταση «Βαθύ Θάσου».

Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων από ανθρωπογενείς (έκνομες) ενέργειες αλλά και στη γενικότερη προετοιμασία αντιμετώπισης κάθε είδους έκτακτης ανάγκης στο χώρο της Λιμενικής Εγκατάστασης με πολύ εξειδικευμένες λειτουργικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Τα συμπεράσματα καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο γνώσης, εξειδίκευσης και ετοιμότητας των στελεχών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που συμμετείχαν (Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία και Πολιτική Προστασία του Δήμου Θάσου), με ότι αυτό συνεπάγεται, αποδεικνύοντας την άρτια οργάνωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης της Λιμενικής Εγκατάστασης (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου) αλλά και το ενεργές ενδιαφέρον των τοπικών φορέων προς όφελος της κοινωνίας της Θάσου.