ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ISPS ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με εγκύκλιό της (εδώ) καλεί τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των Λιμένων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών να υποβάλουν μέχρι 30/09/2019 επικαιροποιημένες ανάγκες για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS στις λιμενικές εγκαταστάσεις δικαιοδοσίας τους.