ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΔΛΤ ΣΠΕΤΣΩΝ

Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών κατανοώντας την σημασία του εκ των προτέρων αποτελεσματικού σχεδιασμού διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανέθεσε στην εταιρεία μας την προετοιμασία του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) και την παρουσίαση του στις αρμόδιες κρατικές αρχές και στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να συμφωνηθούν από κοινού οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει ο κάθε ένας σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης.