ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TRUST FS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ISPS

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την εταιρεία LIBERO ASSURANCE ανέλαβε την ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης της εκπαίδευσης 40 ατόμων ως Προσωπικού  με Καθήκοντα Ασφαλείας και 10 ατόμων με καθήκοντα ΥΑΛΕ της εταιρείας TRUST σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IMO Model Course 3.24 και 3.21 αντίστοιχα.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από τον εντεταλμένο διευθυντή της εταιρείας μας Κάβδα Κώστα ,πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας TRUST στην Θεσσαλονίκη και διήρκησε τέσσερεις ημέρες. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και εξοπλισμός ενώ διατέθηκε στους συμμετέχοντες ατομικό εκπαιδευτικό υλικό και τηρήθηκαν πλήρεις φάκελοι τεκμηρίωσης.