Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (Κατάκολο)

Το Κατάκολο είναι το σταθερά και για πολλά χρόνια πέμπτο λιμάνι εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας στην Ελλάδα

Το Κατάκολο είναι το πλησιέστερο λιμάνι για επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, και ένα από τους πλέον γνωστούς προορισμούς στην Ελλάδα και από τα πιο ισχυρά brandname παγκοσμίως.

Το Κατάκολο είναι το σταθερά και για πολλά χρόνια πέμπτο λιμάνι εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας στην Ελλάδα με ετήσια διακίνηση περίπου 500.000 επιβατών από 220-270 Κρουαζιερόπλοια.

Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα ISPS, την διενέργεια γυμνασίων και ασκήσεων ασφαλείας, την ενημέρωση του Προσωπικού με Καθήκοντα Ασφαλείας, ενώ προγραμματίζεται η εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, Λειτουργικών Διαδικασιών και της έκδοσης Εγχειριδίου Έκδοσης Καρτών Ελέγχου Πρόσβασης.