Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου

Υπηρεσιες Συμβουλου Ασφαλειας

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΔΛΤ Λέρου όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα  ISPS.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου έχει υπό την ευθύνη του, την λειτουργία δύο λιμενικών εγκαταστάσεων, της «Αγίας Μαρίνας Λέρου» και της «Λακκί Λέρου». Και οι δύο εγκαταστάσεις είναι υποκείμενες στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2004/725/ΕΚ και στον Κώδικα ISPS. Η Λιμενική Εγκατάσταση της Αγίας Μαρίνας εξυπηρετεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μεγάλο αριθμό επιβατών που προέρχονται από την Τουρκία ενώ το Λακκί εξυπηρετεί κυρίως τα πλοία που συνδέουν το νησί με τον Πειραιά.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΔΛΤ Λέρου όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα  ISPS σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του Κεκτημένου Schengen (Διαβατηριακοί και Τελωνειακό έλεγχοι) όπως και την αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Επιπλέον φροντίζει για την ένταξη του ΔΛΤ Λέρου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών ασφαλείας.