Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου

Υπηρεσιες Συμβουλου Ασφαλειας

 Το λιμάνι της Καλύμνου είναι ένα από τα 61 θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ), με την εταιρεία μας να έχει αναλάβει την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις Schengen πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS.

Ο Λιμένας Καλύμνου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της νήσου Καλύμνου και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών και με πολλαπλές λειτουργίες διεθνών πλόων (ημερόπλοια από Τουρκία, Κρουαζιερόπλοια) Ακτοπλοΐας, σκαφών αναψυχής και σύντομα και εξυπηρέτησης υδροπλάνων. Πολλά από τα εξυπηρετούμενα πλοία υπόκεινται στα μέτρα ασφαλείας του Κώδικα ISPS. Το λιμάνι της Καλύμνου είναι ένα από τα 61 θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ), με την εταιρεία μας να έχει αναλάβει την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις Schengen πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS.