Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας

Υπηρεσιες Συμβουλου Ασφαλειας

Το λιμάνι της Σητείας είναι ένα από τα 61 θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ), με την εταιρεία μας να έχει αναλάβει την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις Schengen πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS.

Ο Λιμένας Σητείας βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης και αποτελεί ένα ανερχόμενο λιμάνι με σημαντικές δυνατότητες, σε συνδυασμό και με το διεθνές αεροδρόμιο της Σητείας που απέχει μόλις 3 χλμ. από το λιμάνι, για λειτουργία ως λιμένας έναρξης και τερματισμού ταξιδιών Κρουαζιέρας (homeporting ή interporting). Τα περισσότερα πλοία που εξυπηρετεί υπόκεινται στα μέτρα ασφαλείας του Κώδικα ISPS. Το λιμάνι της Σητείας είναι ένα από τα 61 θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ), με την εταιρεία μας να έχει αναλάβει την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις Schengen πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS.