Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

Υπηρεσιες Συμβουλου Ασφαλειας

Η εταιρεία μας φροντίζει για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της Λιμενικής Εγκατάστασης και την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας

Ο Λιμένας Νυδρίου, εκτός από την επιβατική και εμπορική κίνηση του νησιού εξυπηρετεί και τις ανάγκες της κρουαζιέρας. Από το 2018 διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και εξυπηρετεί Κρουαζιερόπλοια με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας. Η κάλυψη διαφορετικών αναγκών και λειτουργιών συνδυαστικά με τις υπόλοιπες λειτουργίες του τόπου δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα ISPS.

Η εταιρεία μας φροντίζει για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της Λιμενικής Εγκατάστασης, την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας του Κώδικα ISPS, την ενημέρωση του Προσωπικού με καθήκοντα ασφάλειας και την υλοποίηση γυμνασίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της Λιμενικής Εγκατάστασης κλπ.

Αποτέλεσμα ήταν η ικανοποίηση των πλοίων για τα παρεχόμενα μέτρα ασφάλειας και η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των επιβατών των πλοίων δίχως όμως να επηρεαστούν στο σύνολο τους οι καθημερινές λειτουργίες και ανάγκες του νησιού.