Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

Υπηρεσιες Συμβουλου Ασφαλειας

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΔΛΤ Λέσβου σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα ISPS σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του Κεκτημένου Schengen (Διαβατηριακοί και Τελωνειακό έλεγχοι).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Λέσβου έχει υπό την ευθύνη του, την λειτουργία δύο Λιμενικών Εγκαταστάσεων, στη Μυτιλήνη και στο Καβάκι Πέτρας. Και οι δύο εγκαταστάσεις είναι υποκείμενες στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2004/725/ΕΚ και στον Κώδικα ISPS, ενώ καθημερινά εξυπηρετούν έναν μεγάλο αριθμό επιβατών που προέρχονται από την Τουρκία.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΔΛΤ Λέσβου σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα ISPS σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του Κεκτημένου Schengen (Διαβατηριακοί και Τελωνειακό έλεγχοι). Επιπλέον φροντίζει για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και  για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών ασφαλείας.