ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ

Η εταιρεία μας στα πλαίσια των συμβατικών της υποχρεώσεων, ως Σύμβουλος Ασφαλείας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ) ανέλαβε την αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ (Αγίας Μαρίνας Λέρου και Λακκί Λέρου).