ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Η εταιρεία μας επιλέχθηκε από την Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου AE για να αναθεωρήσει την Αξιολόγηση και το Σχέδιο Ασφάλειας (ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ) της Λιμενικής Εγκατάστασης «Λιμένας Λαυρίου» προσαρμόζοντάς τα στις δημιουργούμενες νέες απαιτήσεις με την έναρξη της  διεθνούς Ακτοπλοϊκής γραμμής Τσεσμέ-Λαύριο-Τσεσμέ από 01/07/2019.

Παράλληλα η εταιρεία μας ανέλαβε το συντονισμό όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, συμπληρωματικών εξοπλισμών και λειτουργικών διαδικασιών σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση του Οργανισμού και τις εμπλεκόμενες Κρατικές Αρχές (Λιμεναρχείο, Αστυνομία, Τελωνείο).