ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ SCHENGEN

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129)  όπου με το Άρθρο 171 «Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος» αντικαθίσταται το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) επισπεύδοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης των υποδομών Schengen που, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση από τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικές για εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου – Εξόδου του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 από 01 Μαΐου 2022.

Άρθρο 171 Ν.4819_2021 (Schengen & ISPS)