ΈΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΛΤ ΣΙΦΝΟΥ

Η Σίφνος έχει αρχίσει σταδιακά να εντάσσεται στους σταθερούς προορισμούς Κρουαζιέρας και για τον λόγο αυτό έχει προκύψει η ανάγκη για την πλήρη προσαρμογή της Λιμενικής της Εγκατάστασης στις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS. Η εταιρεία μας ανέλαβε να παρέχει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη στη Διοίκηση και στον ΥΑΛΕ στα θέματα εφαρμογής του Κώδικα ISPS και να αναθεωρήσει το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), ώστε αυτό να καταστεί πιο χρηστικό και να μην επηρεάζει το σύνολο των λειτουργιών του υπόλοιπου λιμένα.